Artiklar

Här hittar du några långa och korta läsningar om Zero Waste, avfallshantering och hållbara livsstilar.

Articles

Aktuelt

Bio-, Biodegradable and Compostable Plastics: explained

Bioplastics are currently used in disposable items that we make use of in our everyday lives including packaging, containers, straws, bags and bottles, and in non-disposable carpet, plastic piping, phone casings, 3D printing, car insulation and medical implants, the list goes on! The global bioplastic market is projected to grow from $17 billion in 2017, to almost $44 billion in 2022. Plastic is what the terms bio-, biodegradable and compostable have in common here, but what exactly makes them different? Are there any benefits? ––are they a solution towards a zero waste world?... 

Bioplasts

Bio-, Biodegradable and Compostable Plastics - explained

Bioplastics are currently used in disposable items that we make use of in our everyday lives including packaging, containers, straws, bags and bottles, and in non-disposable carpet, plastic piping, phone casings, 3D printing, car insulation and medical implants, the list goes on! The global bioplast... Read more

Plastic

Varför kommer Sveriges plaståtervinningsgrad att delas på två för 2020 och med fyra för 2021?

Sverige uppfattas som en modell för återvinning runt om i världen. Återvinningsstatistiken i Sverige och mer generellt i Europa är vilseledande för allmänheten och skapar det felaktiga antagandet om att bättre avfallssortering kan leda till cirkulär ekonomi. De svenska hushållens plaståtervinningsgr... Read more

Reusable Cup

How to make habits stick: What to do now Plastic Free July is over

Five key tips to help cement those excellent changes made over Plastic Free July, into a more sustainable zero-waste lifestyle.... Read more

PFJ Facebook Share Image 04

Plastic-free July: 31 tips & tricks to reduce your plastic waste

#PlasticFreeJuly is a global movement that inspires millions of people to be part of the solution to plastic pollution, 250 million participants in 177 countries to be exact. The challenge is to refuse single-use plastics for the entire month of July, and hopefully forever!... Read more