Låt oss lägga skräp till det förflutna!

Vårt uppdrag är att inspirera Stockholmare till att minska deras ekologiska fotavtryck genom att främja en hållbar livsstil baserad på sex principer: RETHINK, REFUSE, REDUCE, REUSE, RECYCLE, ROT (tänk om, vägra, minska, återanvänd, återvinn, kompostera).

6Rs

Senaste nyheter

Become A Member

Stödja föreningen!

Vill du stödja Zero Waste Stockholm och våra åtgärder mot ett avfallsfritt samhälle? Upptäck här hur du kan stödja föreningen!

 

Du kan bli medlem och få rabatter, ansöka om sponsorskap om du är entreprenör och har förebyggande av avfall som kärnvärde eller donera för att stödja våra projekt.

Collaboration

Arbeta ideellt hos oss!

Gå med i våra arbetsgrupper eller skapa din egen!

Zero Waste Stockholm välkomnar alltid nya medlemmar som vill investera tid i att göra skillnad. Du kan antingen gå med i en existerande arbetsgrupp eller skapa en ny arbetsgrupp med dina egna idéer.

Kommande evenemang

facebook-Zero Waste After Work with Unwrapped

Zero Waste After Work with Unwrapped

2020-10-29 06:00 Zero Waste Stockholm

Join our first Zero Waste After Work! ✨ 🥂 For this special occasion, we are very excited to welcome Sarah from Unwrapped, the first online plastic-fr...

Senaste artiklar

Bioplasts

Bio-, Biodegradable and Compostable Plastics - explained

Bioplastics are currently used in disposable items that we make use of in our everyday lives including packaging, containers, straws, bags and bottles, and in non-disposable carpet, plastic piping, phone casings, 3D printing, car insulation and medical implants, the list goes on! The global bioplast... Read more

Plastic

Varför kommer Sveriges plaståtervinningsgrad att delas på två för 2020 och med fyra för 2021?

Sverige uppfattas som en modell för återvinning runt om i världen. Återvinningsstatistiken i Sverige och mer generellt i Europa är vilseledande för allmänheten och skapar det felaktiga antagandet om att bättre avfallssortering kan leda till cirkulär ekonomi. De svenska hushållens plaståtervinningsgr... Read more

#zerowastestockholm