Låt oss lägga skräp till det förflutna!

Vårt uppdrag är att inspirera Stockholmare till att minska deras ekologiska fotavtryck genom att främja en hållbar livsstil baserad på sex principer: RETHINK, REFUSE, REDUCE, REUSE, RECYCLE, ROT (tänk om, vägra, minska, återanvänd, återvinn, kompostera).

6Rs

Senaste nyheter

Become A Member

Stödja föreningen!

Vill du stödja Zero Waste Stockholm och våra åtgärder mot ett avfallsfritt samhälle? Upptäck här hur du kan stödja föreningen!

 

Du kan bli medlem och få rabatter, ansöka om sponsorskap om du är entreprenör och har förebyggande av avfall som kärnvärde eller donera för att stödja våra projekt.

Collaboration

Arbeta ideellt hos oss!

Gå med i våra arbetsgrupper eller skapa din egen!

Zero Waste Stockholm välkomnar alltid nya medlemmar som vill investera tid i att göra skillnad. Du kan antingen gå med i en existerande arbetsgrupp eller skapa en ny arbetsgrupp med dina egna idéer.

Senaste artiklar

Circular

About recycling rates & product lifetime in the circular economy.

Prof. Dr Walter Stahel is one of the founding fathers of the circular economy, and the core science behind it. In a lecture he held at KTH in March 2021, Stahel presented very convincingly why we should not only focus on high recycling rates, but first and foremost on products with long lifetime.... Read more

Report

Annual Report 2019-2020

Zero Waste Stockholm’s annual report for the years 2019 and 2020 is now available to read and download. In the document you will find all about our association: who we are, how we work, our mission, accomplishments, 2019 and 2020 financial report and vision for 2021.... Read more

#zerowastestockholm