Vanliga frågor

Hur kan jag börja minska mitt avfall?

Avfall har många olika källor. Du kan börja med att titta på vår lista med 31 tips för att minska avfallet. Vi organiserar också regelbundna evenemang där vi delar tips för att minska avfallet.

Var kan jag köpa förpackningsfria varor i Stockholm?

Hushållet är den första fysiska förpackningsfria butiken i Stockholm och Unwrapped är den första förpackningsfria nätbutiken i Stockholm, där du kan få din beställning i återanvändbara behållare som hanteras via ett pantsystem. I båda dessa butiker hittar du ett brett utbud av ekologiska livsmedel och andra produkter som tvål, shampoo, balsam och återanvändbara hygienartiklar.

 

Lifelong är en plastfri onlinebutik som säljer pulveriserade produkter för personlig vård.

 

Som medlem hos Zero Waste Stockholm kan du få rabatter i dessa butiker. 


Du hittar fler Zero Waste-butiker och företag i vår City-guide.

Var kan jag ställa frågor om ämnen som handlar om Zero Waste?

Vi skapade nyligen en Facebook-grupp för att svara på frågor om livsstilen Zero Waste i Stockholm. Gå gärna med i den för att ställa dina frågor och få kontakt med vår community!

Hur kan jag stödja Zero Waste Stockholm?

Du kan stödja oss genom att ge av din tid och bli volontär i föreningen.

 

Du kan också stödja oss genom att bli medlem i föreningen. Som medlem får du rabatter i våra partnerbutiker och kan delta i föreningens årsmöte. Medlemskapet hjälper oss att finansiera våra projekt och vara oberoende som förening.

 

Vi välkomnar också direkta donationer för att finansiera våra projekt.

 

Slutligen kan du alltid hjälpa oss genom att dela våra inlägg, artiklar och evenemang på sociala medier.

Är Zero Waste-rörelsen mot återvinning?

Den europeiska avfallshierarkin presenterar de olika åtgärderna för att hantera avfall från det mest hållbara till det minst hållbara. Även om återvinning är bättre än energiåtervinning och deponi så har det många gränser. Avfallsförebyggande och återanvändbara system måste prioriteras och vi arbetar för att främja och utveckla dem. Vi skriver om återvinningens begränsningar för att göra allmänheten mer medveten om dem. Vi vill att allmänheten ska förstå vikten av avfallsförebyggande åtgärder och att utveckla produkter som ska återanvändas.

 

Waste Hierarchy V1

Vem ansvarar för insamlingen av avfall i Stockholm?

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för hushållsavfall och annat avfall som elektriskt, skrymmande och farligt avfall.


Insamlingen av förpackningar och tidningar är producentens ansvar. Producenterna har bildat en gemensam organisation som heter Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI).