Resurser

I vår resurskatalog kan du läsa våra artiklar samt ladda ner studier och forskning.

Resources

Artiklar

Här kan du hitta långa och korta artiklar om Zero Waste, avfallshantering och tips för en hållbar livsstil, skrivna av föreningens volontärer.

Dokument

Här kan du hitta nedladdningsbara dokument om Zero Waste, avfallshantering och hållbar livsstil.

Vanliga frågor

Här kan du hitta svar på vanliga frågor.