Om Zero Waste Stockholm

Vi är en ideell förening som drivs till 100% av volontärer. Vårt uppdrag är att inspirera Stockholmare att minska deras ekologiska fotavtryck och mängden avfall de genererar. Vi ser avfallsmedvetenhet som ett första steg på hållbarhetsresan.

About2

Vilka är vi

Styrelse: tio styrelseledamöter med olika bakgrund; forskare, lärare, dietist, ingenjörer, designer, kommunikatör. De väljs för ett eller två år på årsmötet.

Medlemmar och volontärer: från ett tiotal personal växte vi till en grupp på 50 aktiva medlemmar som leder och bidrar i olika arbetsgrupper.

Följare: den bredare gruppen av Stockholmare som följer oss på våra kanaler på sociala medier.

Board
Values

Våra värderingar

Vår vision av hållbar livsstil baseras på #equality (jämlikhet) och #sobriety (måttlighet). Genom att fokusera på att vägra, minska och återanvända främjar Zero Waste livsstilar med lägre material- och energikonsumtionsnivåer. Det är måttlighet. Zero Waste är även ett sätt att minimera beroendet av misslyckande metoder inom återvinning och resursutvinning, samtidigt som det främjar lokala och rättvisa lösningar på avfallshantering. Det är jämlikhet. 

logo

Mediakit

Är du journalist, bloggare, och vill du publicera om Zero Waste Stockholm? Vårt mediakit är inte riktigt klart, men skriv gärna till oss på 0wastestockholm@gmail.com.